Bij MA3NA wat letterlijk “met ons” betekent, zijn we ervan overtuigd dat muziek ieders leven kan verrijken. MA3NA richt zich op praktijkgericht muziekonderwijs. Vanaf 4 jaar kan je bij ons terecht om een instrument te leren zonder theoretische vakken.

We willen ons sociaal engageren en daarom gaan we op regelmatige basis samen op stap om te musiceren in een buurthuis, rusthuis of een ziekenhuis.